Menu

پزشکان

معرفی مسئول کانون

 

معرفی مسئول کانون

شاهین حسینی
داندانپزشک
مدت فعالیت 2 سال

اهداف

اداره كل سلامت شهرداري تهران با ارائه طرح پزشك محله درصدد است با بهره گيري از پتانسيل و توانايي اين قشر موجبات ارتقاء سطح سلامت و كيفيت زندگي را در جامعه و محله فراهم سازد.
 

کانون پزشکان

مديريت شهر به دنبال تحقق رويكرد انسان محوري در شهر است و سلامت را مي توان يكي از مهمترين شاخصه هاي توسعه پايدار شهري به شمار آورد. با مشاركت پزشكان و پر رنگ شدن نقش آنها در حوزه هاي اجتماعي مي توان بطور اصولي و بنيادي در راه ارتقـاي سلامت جامعه و شهروندان گـام برداشت؛ از آنجـائيكه پزشكان معتمدين مـردم مي باشند از يك طرف بدليل وثوق و اعتماد مردم به آنها و از طرف ديگر بدليل اينكه پزشكان ارائه دهنده اصلي خدمات سلامت هستند، تأثير گذاري بيشتري در جامعه مي توانند داشته باشند.

معرفی کانون های خانه سلامت و محیط زیست

 • سلامت مادر و کودک

   با هدف ارتقای سطح سلامت مادرا ن و کودکان در ابعاد مختلف .....

  اطلاعات بیشتر
 • کانون سالمندان

  ایجاد بسترمناسب برای اجرای فعالیتهای کانونهای سالمندی در سطح ..

  اطلاعات بیشتر
 • معلولان

  با تشکیل کانون معلولان زمینه حضور اجتماعی آن ها را در سطح.....

  اطلاعات بیشتر

 • خادمین سلامت مساجد

   دوره آموزشی به منظور ارتقای سطح علمی و نیز توانمند سازی کلیه ..

  اطلاعات بیشتر

 • پیشگیری از چاقی

  ربات ها در آينده به عنوان جزئي از زندگي بشر فعاليت خواهند  و ...

  اطلاعات بیشتر
 • پزشکان

  هدف از تشکیل این کانون ارتباط دادن بین پزشکان داوطلب خدمت با ....

  اطلاعات بیشتر

 • داوطلبین اهدای خون

  با تمام پيشرفتهاي علمي بشر دردرمان بيماران هنوز هيچ ماده ای....

  اطلاعات بیشتر
 • جوانان

  دوره جوانی به دلیل ویژگیهایی که دارد به عنوان یکی از دورانهای مهم ...

  اطلاعات بیشتر
 • پیشگیری از استعمال دخانیات

  امروزه استعمال دخانیات شایع ترینن عامل قابل پیشگیری مرگ و میر  ...

  اطلاعات بیشتر
 • پیشگیری از دیابت

  معضل دیابت در کشور ما هر روز پیچیده تر می شود و افزایش.....

  اطلاعات بیشتر