Menu

ورزشیاران محله

معرفی مسئول کانون

فخرالدین رحمت زاده
کارشناسی
مدت فعالیت 2سال

اهداف

ساماندهی فعالیت های ورزشی تفریحی در بوستان ها ومجموعه های ورزشی- افزایش مشارکت شهروندان تهرانی در فعالیت های ورزشی تفریحی تغییر رفتار شهروندان به سوی زندگی فعال- ارائه نظرات و برنامه در زمینه ارتقاي سطح فرهنگ ورزشي شهروندان- ارائه طرح و برنامه در خصوص زمينه‌هاي مناسب تشویق شهروندان به ورزش همگانی
 

کانون ورزشیاران محله

ورزشیاران محله شامل انجمن های ورزشی سازمان ورزش، مدیران و پرسنل مجموعه های ورزشی شهرداری، دولتی و خصوصی و مربیان ایستگاه های تندرستی می باشد. جلب مشاركت دستگاهها و سازمانهاي ذيربط در اجراي بهينه برنامه هاي ورزش شهروندان- تبادل اطلاعات و همكاري علمي و ورزشي با سازمانهاي مربوط به تربيت بدني و ورزش داخل و خارج كشور- مطالعه و تحقيق در امور تربيت بدني و ورزش شهرداری ضمن جلب مشاركت پژوهشكده تربيت بدني برعهده دارند.

معرفی کانون های خانه ورزش و تفریحات سالم

 • ورزشهای قهرمانی 

  مسابقات ورزشی یکی از راه های مؤثر و مفید تخلیه هیجان ها و کسب نشاط ....

  اطلاعات بیشتر
 • داوران و مربیان

  این کانون با همکاری و همفکری افراد متخصص در جهت برگزاری هرچه ...

  اطلاعات بیشتر
 • رسانه های ورزشی

  این کانون با هدف استفاده از توانمندیهای محله ایی به منظور بازتاب ...

  اطلاعات بیشتر
 • ورزشیاران محله

  این کانون جهت ساماندهی و پایش و برنامه ریزی برای کلیه ورزش های

  اطلاعات بیشتر
 • علوم ورزشی

  هدف این کانون جذب متخصصان و اساتید ورزش و بهره مندی از ....

  اطلاعات بیشتر
 • ارایه خدمات ورزشی

  این کانون در جهت جذب و به کار گیری باشگاه های دولتی،خصوصی م...

  اطلاعات بیشتر