Menu

آموزش ایمنی و دوام

معرفی مسئول کانون

فاطمه گودرزی
متوسطه
مدت فعالیت 1سال

اهداف

آموزش و اطلاع سانی بهینه برای شهروندان تهرانی در حوزه مدیریت بحران زمینه سازی، تسهیل و کمک به شناخت و ارتباط بهینه شهروندان با سازمان های مسئول امداد و نجات. ترویج و ارتقای دانش، مهارت امدادی و فرهنگ ایمنی شهروندان محله تشکیل بانک اطلاعاتی در جهت برنامه ریزی بهینه محلی و کلان مدیریت بحران شهر تهران
 

آموزش ایمنی و دوام

تشکلی مردمی، داوطلبانه و زیرمجموعه سرای محله است که در راستای تأکید و هماهنگی متمرکز در حوزه ارتقاء و حفظ آمادگی امدادی و ایمنی شهروندان در سطح محله فعالیت می نماید. آموزش و اطلاع سانی بهینه برای شهروندان تهرانی در حوزه مدیریت بحران زمینه سازی، تسهیل و کمک به شناخت و ارتباط بهینه شهروندان با سازمان های مسئول امداد و نجات. ترویج و ارتقای دانش، مهارت امدادی و فرهنگ ایمنی شهروندان محله تشکیل بانک اطلاعاتی در جهت برنامه ریزی بهینه محلی و کلان مدیریت بحران شهر تهران

معرفی کانون های خانه ایمنی و دوام

 • کاهش مخاطرات

  این کانون با تهیه و به روز نگاه داشتن نقشه مخاطرات محله،ارزیابی و ایمنی....

  اطلاعات بیشتر
 • آموزش دوام و ایمنی

  اطلاع رسانی و آموزش همگانی شهروندان در موضوعاتی مانند ...

  اطلاعات بیشتر
 • داوطلبان دوام و ایمنی

  جلب مشارکت و ارایه آموزش های مهارتی و نیمه حرفه ایی به ....

  اطلاعات بیشتر
 • کاهش مخاطرات

  این کانون با تهیه و به روز نگاه داشتن نقشه مخاطرات محله،ارزیابی و ایمنی....

  اطلاعات بیشتر
 • آموزش دوام و ایمنی

  اطلاع رسانی و آموزش همگانی شهروندان در موضوعاتی مانند ...

  اطلاعات بیشتر
 • داوطلبان دوام و ایمنی

  جلب مشارکت و ارایه آموزش های مهارتی و نیمه حرفه ایی به ....

  اطلاعات بیشتر